slide slide slide slide

១. ធនាគារពិភពលោក ចូលខ្លួនមក ក្រោយចប់សង្គ្រាម ខ្មែរឈប់បង្ហូរឈាម ត្រៀមប្តូររចនាសម្ព័នថ្មី   សង្គម ប្រែប្រួល រៀបចំសំរួលទីផ្សារសេរី រៀបឲ្យបានល្អប្រពៃ  ទើបផ្តល់កំចីអភិវឌ្យន៏ប្រទេស។

២. ជំនួយភ្ជាប់សំណង ត្រូវកាត់សងធនធានធម្មជាតិ សេវាសាធារណះទៀត មានព្រោងព្រាតប្រែជាឯកជន សេវា សុខភាពគមនាគមន៏ ប្រព័ន្ធអប់រំ គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនធំ  អោយប្រជាជនចំណាយខ្លួនឯង។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់
បានផ្សាយនៅ ថ្ងៃទី, 22, កញ្ញា, 2015, 04:08 AM | បានអាន : 363
ចែករំលែក :

ក្រុមតន្ត្រីយុវវ័យនាំសារ


ក្រុមតន្ត្រីយុវវយ័នាំសារ គឹជាក្រុមចំរៀងដែលសមាជិកក្រុមគឺជាកម្មការីនីរោងចក្រកាត់ដេរ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដោយអង្គការកម្មវិធីស្ត្រីដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ។ អង្គការកម្មវិធីស្ត្រីដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ បានខិតខំប្រឹងប្រែងធើ្វយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងអោយមានការយល់ដឹងក្នុងចំណោមកម្មករ កម្មការីនីដើម្បីអោយមានការចូលរួមហើយកំណត់បញ្ហាដើម្បីទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានសំរាប់កម្មករដូចជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងេយនឌរ័ ការរើសអើង និង អំពើហឹង្សា។ល។

ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណប្រពៃណី និងការសិក្សាក្រុមតន្ត្រីយុវវយ័នាំសារយកចំរៀងរបស់ពួកគេធើ្វការផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងគោលបំណងអោយមានការយល់ដឹង ដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបដែលនេះគឺជាដែលក្រុមចង់បាន។ ជាងនេះទៅទៀតក្រុម(MB) ចុះធើ្វការប្រមូលព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌការងារ ជីវិតរបស់គ្រួសារ និង បញ្ហាដែលអ្នកចំណាកស្រុកជួបប្រទះ ផ្សេងពីនេះទៅទៀតព័ត៌មានទាំងអស់នេះនិង យកទៅតែងជាបទចំរៀងសំរាប់ធើ្វការផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងេអាយមានការយល់ដឹង ទៅលើបញ្ហាដែលប្រជាជនយើងជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ល។ ជាពិសេសនៅរាល់អត្ថនយ័នៃករណីសិក្សា និមួយៗនិយាយអំពីខ្សែជីវិតពិតរបស់កម្មកររោងចក្រ អ្នកប្រកបរបរកសីផ្លូវេភទ និងកសិករ។ល។ ដែលវាគឺជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សំរាប់ការតែងចំរៀងដែលបង្ហាញអំពី បញ្ហាផលលំបាកេផ្សងដែលជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមនិងសង្ឃឹមថាមានការផ្លាស់ប្តូរ។

ដំបូងឡើយក្រុមតន្ត្រីយុវវយ័នាំសារមានសមាជិក7នាក់ដែលបានជ្រើសចេញពីកម្មការីនីរោងចក្រកាត់ដេរដោយអង្គការកម្មវិធីដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ WAC នៅឆ្នាំ2005។នៅឆ្នាំ2007 ធើ្វការជ្រើសរើសម្តងទៀតដោយសារសមាជិកមួយចំនួនបានឈប់ដូចនេះពួកគេជ្រើសរើសបានសមាជិកថ្មីដើម្បីបំពេញអោយគ្រប់ចំនួនវីញ។ សមាជិកទាំងអស់បានជ្រើសរើសធើ្វការពេញម៉ោងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធី និងជំនួយបច្ចេកទេស។ ក្រុមតន្ត្រីយុវវ័យនាំសារ គឺជាក្រុមសកម្មជនស្ត្រីដំបូង និងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសកម្ពុជា។ 
ឯកសារ
កម្រងវីដេអូ
FACE BOOK LIKE
កម្រងរូបភាព
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ :
000019
ម្សិលមិញ :
000043
សប្តាហ៍នេះ :
000019
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 9
  • 5
  • 6
  • 3